1. Αποδοχή των όρων χρήσης

1.1. Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας του Cyclades Deals σημαίνει αυτόματα ότι ο χρήστης συμφωνεί με το σύνολο των όρων του Cyclades Deals και ότι τους τηρεί κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή των όρων, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το Cyclades Deals.

1.2. Το Cyclades Deals διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

1.3. Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών του Cyclades Deals.

 

2. Πρόσβαση στο Cyclades Deals και χρήση των υπηρεσιών του

2.1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του Cyclades Deals αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους, το Cyclades Deals διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής μελών, ανά πάσα στιγμή.

Η ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Cyclades Deals ή κατά την online αγορά ενός προιόντος, βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους και πρέπει:

  • Να μην είναι ψευδή, παραπλανητικά ή να οδηγούν σε εξαπάτηση τρίτων.
  • Να μην παραπέμπουν άμμεσα ή έμμεσα σε διαφήμιση ανταγωνιστικών προιόντων ή υπηρεσιών.
  • Να μην περιέχουν ιούς, trojans, worms ή οποιονδήποτε κακόβουλο κώδικα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων στο Cyclades Deals.

2.2. Ο χρήστης / μέλος δύναται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του Cyclades Deals και να ζητήσει τη διόρθωση / αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων ή ακόμα και την ολοκληρωτική διαγραφή του. Το Cyclades Deals είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους ορθής λειτουργίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

2.3. Το Cyclades Deals δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη / μέλους με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη, προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών του (πχ. αποστολή newsletter). Το Cyclades Deals διαφυλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους και δεν επιτρέπεται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

2.4. To Cyclades Deals χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή ενός χρήστη / μέλους σε αυτό. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη και τον αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις, καθώς και τεχνικές πληροφορίες.

 

3. Ηλεκτρονικές αγορές

3.1. Το Cyclades Deals δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

3.2. Το Cyclades Deals δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στα ηλεκτρονικά καταστήματα που φιλοξενεί, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

3.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προιόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα εξής:

  • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του.
  • Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς το κατάστημα και το κατάστημα βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος.
  • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
  • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος.

 

4. Περιεχόμενο ιστοτόπου Cyclades Deals

4.1. Ο χρήστης / μέλος εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό, όπως τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου, που παρέχει στο Cyclades Deals για να συμπεριληφθεί στον επιχειρηματικό του κατάλογο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στον ίδιο (ή ο ίδιος έχει άδεια για να το χρησιμοποιήσει) και ότι το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, όταν ο χρήστης παρέχει στο Cyclades Deals τέτοιου είδους υλικό, το απαλλάσσει από κάθε πιθανή ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του.

4.2. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, παράφραση, τροποποίηση ή αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Cyclades Deals χωρίς την προηγούμενη άδεια από τους διαχειριστές του. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Cyclades Deals ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες του και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.