1. Κούρεμα κάθε 2 μήνες. Τα μαλλιά σας μακραίνουν από 1 μέχρι 3 εκατοστά κάθε μήνα, ανάλογα πάντα με τον οργανισμό. Τις περιόδους που θέλουμε να τα μακρύνουμε είναι σημαντικό να τα κόβουμε έστω 1,5 πόντο. 2. Το λούσιμο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην φθείρονται και να μην λαδώνουν τα μαλλιά αμέσως. Οπότε…